Neye bakıyorsun ?
Genel Bakış

Yalçın Sabancı Eğitim Vakfı, 24 Haziran 2004’te Türk Milli Eğitiminin genel hedefleri ve temel ilkeleri doğrultusunda, yetenekli ancak mali olanaklardan yoksun olan çocuk ve gençlere eğitim ve öğretim sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Faaliyetlerine, 2005-2006 eğitim ve öğretim yılında, 37 ilköğretim, 11 ortaokul ve 24 yükseköğretim okulunda eğitim gören toplam 72 öğrenciye geri ödemesiz burs ile başlamıştır. Vakfımız her geçen yıl daha fazla burs vererek faaliyetlerine devam etmiştir. 2011-2012 eğitim öğretim yılında toplam 270 ilköğretim, 179 ortaokul ve 293 yüksek öğrenim öğrencisine burs vererek 742 öğrenciye ulaşmıştır.

Yalçın Sabancı Eğitim Vakfı Bursları 2 ana grupta verilmektedir;

Hızla gelişen denizcilik sektöründe nitelikli denizcilik personelinin ihtiyacı nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Piri Reis Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği öğrencilerine verilen burslar. (Burslu seçimi, İstanbul'da eğitim gören öğrenciler ve ilgili üniversitelerin seçim kurulları tarafından diğerleri için görüşme yaparak vakıf merkezinde yapılır).

YASA şirketler grubunda çalışan personelin her seviyede eğitim alan çocuklarına yardım etmek amacıyla verilen burslar, daha iyi büyümeleri için verilir.

2011-2012 eğitim-öğretim yılında Yalçın Sabancı Eğitim Vakfı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türkiye'nin tüm bölgelerinden seçilmiş ve ulusal duygulara sahip öğrencilere ve istikrarlı bir karakter, güvenilir ve başarılı ama maddi desteğe ihtiyaç duyanlara vermiş olduğu geri ödemesiz burslarla yetiştirerek büyümesini sürdürecektir.