Neye bakıyorsun ?

Uyuşturucu ve Alkol Politikası

GENEL KOŞULLAR


Şirket, yasadışı uyuşturucu kullanımına ilişkin SIFIR TOLERANS politikasına sahiptir. Şirketin gemilerinde veya kıyıda (izinliyken bile) yasadışı uyuşturucuların kullanımı, satışı, bulundurulması veya dağıtımı yasaktır ve hiçbir şekilde bunlara tolerans gösterilmeyecektir.


Bir pozitif uyuşturucu testi, evde veya gemiye binmeden önce gerçekleşmiş olsa da, yasaklanmış uyuşturucu kullanımına dair nihai bir kanıt olacaktır. İşbu politikanın ihlali, DERHAL İŞTEN ÇIKARILMA ve ilk fırsatta gemiden indirilme ile sonuçlanacaktır.


Gemide veya kıyıda alkolün aşırı veya izinsiz şekilde kullanımı da, kişinin Şirketin bir gemisinde sarhoş olması halinde yasaktır. Sarhoşluk, Kan Alkol İçeriği (BAC) ölçümü yapan nefes analiz testi ile belirlenir. “Alkol Standartları” Bölümünde tanımlanan şekilde sarhoş olduğu belirlenen denizciler, Disiplin Eyleminin incelenmesi ve belirlenmesi için tüm görevlerden uzaklaştırılacaktır.


Ayrıca, şarap veya bira dışında alkollü içecekler dâhil, Şirketin bir gemisinde sert içkilerin tüketilmesi veya bulundurulması da yasaktır.


1.1 Sarhoşluk için Disiplin Cezası


Konunun Sağlık Güvenliği, Çevre ve Kalite Yöneticisi ve İnsan Kaynakları Yöneticisi tarafından incelenmesinden sonra birey, işten çıkarılacak veya alternatif olarak disiplin cezasına tabi tutulacaktır. Uygun disiplin cezasına ait kararlar, vaka bazında yapılacaktır.


1.2 Uyuşturucu ve Alkol Önleme Politikası


Şirket, gemilerde veya kıyıda (izinliyken bile) yasadışı uyuşturucu kullanımının, satışının, bulundurulmasının önlenmesine ve gemilerindeki alkol kullanımının kontrolüne dair sert bir duruş sergilemektedir. Bu politika, belirtilenlerle sınırlı olmaksızın, aşağıdakileri kapsamaktadır:

 

 • İşe almadan önce uyuşturucu ve alkol kullanımı testi;
 • Gemi personeli için rastgele uyuşturucu ve alkol testleri;
 • Yasak uyuşturucular için gemilerin ve personelin aranması;
 • Personel ve başkaları tarafından gemide yasadışı uyuşturucu bulundurulmasının engellenmesi için güvenlik önlemleri;
 • Gemide ve kıyıda (izinliyken bile) yasadışı uyuşturucuların kullanımını veya bulundurulmasını ve Şirket gemilerinde uygunsuz alkol kullanımını engellemek ve vazgeçirmek için kontrol yönetimi;
 • Mürettebat üyelerinin Şirket gemilerinde sert alkol veya herhangi bir alkollü içecek (şarap veya bira dışında) bulundurmasının veya tüketmesinin yasaklanması;
 • Geminin medikal envanter listesindeki çeşitli ilaçlar, sakinleştiriciler, uyku ilaçları, kontrollü uyuşturuculardır. Bu ilaçlar, daima kilit altında tutulmalı ve yalnızca Kaptanın sorumluluğunda kullanılmalıdır. Yasadışı uyuşturuculara Eroin, Esrar, Kokain, Afyon, Amfetamin, Kenevir, PCP (Fensiklidin), Barbiturat, Benzodiazefin, Metadoni vs. dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

1.3 Bayrak Devleti ve Uluslararası Hukuka Uyumluluk


Ek olarak Şirket, gemi personelinin, gemilerinin bayrak devletleri ve gemilerinin seyirde bulunduğu ülkeler için alkol ve uyuşturucu kontrolüne ve kullanımına dair tüm geçerli kanunlara, kurallara ve düzenlemelere tümüyle uymasını talep etmektedir.

ALKOL STANDARTLARI


1.4 Planlı Operasyonlar


a) Hiçbir birey, ALKOL TÜKETİMİNDEN SONRAKİ DÖRT (4) SAAT İÇİNDE planlanmış hiçbir operasyon
yürütemez veya yürütmek için teşebbüste bulunamaz.


b) Planlanan operasyonların yürütülmesi sırasında hiçbir birey alkol tüketmeyecektir. “Planlanan
operasyonlar” güvenlik veya çevre koruması ile ilgili olarak önceden belirlenen görevler anlamına gelir. Örneğin, planlanan operasyonlara, belirtilenlerle sınırlı olmaksızın, aşağıdakiler dâhildir:

 

 • Nöbet tutma; yakıt ikmali, işletme; makine bakım onarımı; Demirleme, yanaşma ve halat işleri; Cankurtaran botlarının kullanılması; planlanmış talimlere veya uygulamalara katılım; diğer işler

1.5 Tüketime Dair Düzenlemeler


Tüketime dair düzenlemelerin takibi için aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır:


 1 Birim “Bir kutu normal bira (30 cl – alkol içeriği hacmen %1 ile %4 arası) ve “20 mg/100 ml BAC” eşdeğeri olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca insan vücudu, tüketilen her alkol birimini yakmak için en az bir (1) saate ihtiyaç duyar.


Aynı zamanda yaklaşık alkol birimi dönüşüm örnekleri için aşağıya bakınız:


a) Kan Alkol İçeriği (BAC) hiçbir zaman 40 mg/100 ml (2 birim) seviyesini aşmayacaktır.


b) İzin verilen maksimum alkol tüketimi, 24 saatte 2 birimdir ve bireysel alkol tüketimi haftada 12 birimi aşmamalıdır.


c) Alkol Tüketim Kaydı Formlu bireyler için alkol tüketim kayıtları, Kaptan tarafından saklanacak ve düzenli olarak gözlenerek incelenecektir.


d) Maksimum Alkol Stoku, Şirket ve Kaptan tarafından kontrol edilecektir; bu hesaplama her mürettebat için yapılacaktır ve her ay “Mürettebat Sayısı x 12 Birim (haftalık) x 4 (aydaki hafta sayısı)” sayısını aşmayacaktır ve stok, Kaptanın kontrolü altında bağlı depoda tutulacaktır. Mürettebat kabinlerinde hiçbir alkolün bulundurulmasına izin verilmez ve Kaptanın haftalık teftişinde bulacağı tüm alkole el konur.


e) Birleşik Devletler Münhasır Ekonomik Bölgesine (kıyıdan 200 mil açığa kadar) girişte veya daha büyük olan bölge sularına girmeden 24 saat öncesine kadar kıyı ve/veya kapalı sularda alkollü içecek verilmesi ve tüketilmesi yasaktır.

f) Alkol, görüşün azaldığı koşullarda, yoğun trafik ve dar sular veya diğer tehlikeli koşullarda ve Kaptanın takdirine bağlı olarak başka zamanlarda denizlerde dağıtılmamalı veya tüketilmemelidir.


g)Gemi seyir halindeyken bölge sularında veya kıyıya 12 deniz mili mesafede herhangi bir mürettebat üyesi tarafından alkol tüketilemez.


h) %15’ten (hacmen) daha sert alkole sahip içecekler güverteye alınmaz. Yalnızca bu sınır dahilinde bira ve yemeklerde içilen şaraplar tüketilebilir, ancak OCIMF (Petrol Şirketleri Uluslararası Denizcilik Forumu) ve USCG (Birleşik Devletler Sahil Güvenlik) yönetmeliklerine kesinlikle uyulmalıdır.


i) Alkollü içeceklerin güvertede satışı tamamen Kaptanın takdirindedir. Gemisindeki satışların uygunluğunu ve gerekli kontrol seviyelerini belirlemek için en iyi pozisyona sahiptir.


j) Yemekhane dışında hiçbir yerde alkol tüketilemez. Tüketim sırasında, Kaptan tarafından atanan bir yetkili, yemekhaneye gider, alkol şişesini/kutusunu açar ve izin verilen sınırlarda tüketiciye sunar ve tüketime tanıklık ederek boş şişeyi/tenekeyi geri alıp tüketimi kaydeder.


k) Yerel düzenlemeyle öngörüldüğü takdirde tam alkol yasağı uygulanır. Bu yasak, aynı zamanda gemide alkol tüketiminin ve bulundurmanın yerel kanunlarca yasak olduğu limanlardayken de (Suudi Arabistan, Sudan, vs.) uygulanır, alkol içeren tüm içecekler bağlı depoda ve gümrük mührüyle saklanır. Alkol içeren hiçbir içecek, güvertede kullanım ve/veya dağıtım amacıyla bağlı depo dışında tutulamaz.


UYUŞTURUCU VE ALKOL TESTİ


1.6 İşe Alım Öncesi Uyuşturucu ve Alkol Testi


Şirket, işe almadan önce herkesin bir Uyuşturucu Testi ibraz etmesini ister. Şirketin bir gemisinde 12 aydır görev yapmayan önceki çalışanlar da, istihdam öncesi yeniden test edilmelidir. Yasadışı uyuşturucu testi pozitif olan hiç kimse işe alınmaz.


1.7 Alkol Testi


Şirket gemilerinde onaylanmış iki metot bulunur: Nefes Alkol Testi ve Kan Alkol Testi. Daha kolay, ancak aynı doğrulukta olduğundan gemide genel olarak Nefes Alkol Testi kullanılır.


1.8 Rastgele Uyuşturucu ve Alkol Testi


a) Şirket gemilerinde görevli tüm personel, herhangi bir zamanda, herhangi sularda rastgele uyuşturucu ve alkol testine tabi tutulabilir. Mürettebatın herhangi bir yetkiyle gemide görevi olmayan izinli misafirleri, eşleri veya çocukları kapsam dışında kalır.


b) Belli uyuşturucular (örneğin kenevir) bazı ülkelerde yasal olsa da, şirketin politikası uyuşturucusuz birişyerinin korunmasıdır.  Gemi dışında uyuşturucu kullanımı da, gemide yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına neden olabilir.


c) Rastgele Uyuşturucu ve Alkol Testi programı, Şirket tarafından yönetilir. Rastgele seçilen adayların isimleri, testin uygulanmasına dair belirli talimatlarla birlikte Merkez Ofis tarafından Kaptana iletilir.

d) Gemide önceden duyurulmadan gerçekleştirilen uyuşturucu ve alkol testleri, Delil Zinciri prosedürleri izlenerek her altı (6) ayda bir gemideki Uzman Harici Yüklenici tarafından yapılır. Filodaki tüm denizciler, üç yılda bir test edilecektir.


e) Gemide uyuşturucu ve alkol testi süreci, idrar örneği alınarak yapılır. İdrar örneği vermeyi reddeden, örneği bozmaya veya değiştirmeye çalışan kişiler, Şirket tarafından işten çıkarılır ve ilk fırsatta da gemiden indirilir.


f) Bir test sonucunu etkileyebilecek olan medikal ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar veya bitkisel maddeler, TESTTEN ÖNCE Güvenlik Yetkilisine açıklanmalıdır.


g) Alkol testini geçemeyen mürettebat, Şirket Uyuşturucu ve Alkol Politikasının ve Prosedürlerinin “Disiplin Cezası” hükümlerine göre işleme tabi tutulur.


h) Testi uygulayan kişiler, Numune Alımı Onay Formunu doldurmalı ve imzalamalıdır. Formun imzalanmaması, prosedürde önemli bir hata sayılır ve mürettebat üyelerinin test numunesi alınması için yeniden çağrılmasını gerektirir.


i) Uyuşturucu testinde önemli bir hata, Numune Alımı Onay formlarının testi uygulayan veya mürettebat üyesi tarafından imzalanmaması, numunenin doğru şekilde alınmaması, kabın doğru şekilde kapatılmaması veya toplama cihazına başka madde bulaşması dahil olmak üzere, çeşitli sebeplerden oluşabilir. Bu durumda, “test başarısız” sayılır ve kişi yeni bir test için numune alma işlemine tekrar çağrılır.


1.9 Makul Sebeple Test Uygulaması

Test uygulaması için Makul Sebep, bir Üst Yetkilinin, bir çalışanın kabul edilemez iş performansı veya anormal davranışını şahsen gözlemlemesi üzerine oluşur. Şahsen gözlemleme, bunlarla sınırlı olmaksızın, aşağıdakileri kapsar:

 • Alkol kokusu
 • Bozulmuş konuşma
 • Düzgün yürüyememe
 • Kararsız veya anormal davranış

Bir Üst Yetkilinin, çalışanın Şirket Uyuşturucu ve Alkol Politikasını ihlal ettiğine dair bir makul bir kuşku duyması halinde, TEST TALEP EDİLİR.


1.10 Vaka Sonrası Test


Tüm çalışanlar, aşağıdaki olaylar üzerine vaka sonrası uyuşturucu ve alkol kullanım testine tabi tutulur:


Karaya vurma, çarpışma, su basması, yangın, petrol kirliliği veya diğer ciddi vakaları kapsayan bir denizcilik felaketi;
Bir mürettebat üyesinin rutin görevlerini yerine getirmesini engelleyecek yaralanmalar dâhil olmak üzere, ilk yardım ötesinde profesyonel medikal tedavi gerektiren mürettebat yaralanmaları;
5000 ABD$ üzerindeki mülkiyet hasarları;

 • Suya petrol boşaltılması;
 • Sulara tehlikeli madde boşaltılması veya denizcilik kaybından sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılmaksızın çevreye tehlikeli madde salınması;
 • Yukarıda listelenen vakalarla sonuçlanabilecek “ucuz atlatılan” denizcilik felaketleri