Neye bakıyorsun ?

Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilir bir geleceğin, işimizi yürütebilme yolunun ayrılmaz bir parçası olduğunun farkındayız. Çalışanlarımızın ve varlıklarımızın sağlığı, güvenliği ve emniyetinin yanı sıra operasyonlarımıza katkıda bulunanların ve operasyonlarımızdan etkilenenlerin de sağlıklarına yüksek öncelik vermekteyiz.


Kendimizi çevreyi korumaya ve ona zarar vermemeye adadık ve sürdürülebilir düşünme ve kurumsal sosyal sorumluluğu tüm ticari süreçlerimize ve ticari ilişkilerimize entegre etmeyi hedefliyoruz. Çalışan becerileri ve yetkinlikleri, bilincin arttırılması ve eğitimlerin verilmesi ile sürekli geliştirilmektedir.


Risk ve değişiklikleri sağduyu ile yöneterek ve güçlü bir güvenlik kültürünü destekleyerek tüm çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini ve emniyetini arttırıyoruz. Yasa Tanker’in amacı, sıfır iş kazası ile güvenli bir iş yeri sağlamaktır. Tüm çalışanlarımız için iyi meslek sağlığı ve sağlıklı bir yaşam tarzını destekliyoruz.


Hiçbir çalışanın, yüklenicinin veya ziyaretçinin gemilerimizdeyken alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmaması politikamızdır.


Yönetim taahhüdü ve çalışanlarımızın motive edilmesi aracılığıyla sürdürülebilir gelişim ve çevre korumasına güçlü bir şekilde odaklanmaya devam ediyoruz.


Hedefimiz, devamlı olarak emisyonları azaltmak, operasyonlarımızı mükemmelleştirmek ve sıfır dökülme ile sıfır vakayı sağlamak, çevreye zarar verilmesini engellemek ve geliştirmeler için yenilikçi ve zamanında çözümler bulmaktır.


Operasyonlarımızın uzun mesafelere ulaştığının ve küresel bir etkiye sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu düşünce doğrultusunda, sosyal faktörlerin ticari prensiplerimizin ayrılmaz bir parçası olmasının temini için çalışanlarımız, yerel topluluklar ve uluslararası alanda tanınmış kuruluşlarla titiz bir çalışma içindeyiz.


Etkili ve güvenli operasyonlar yürüterek ve performansımızı sürekli gözlemleyerek dahili ve harici müşterilerimize istikrarlı ve en üst kalitede hizmet sağlıyoruz.


Yürürlükteki tüm yasa ve yönetmelik koşullarına daima uyarak veya bunları aşarak bilgi paylaşım uygulamaları ve yönetim sistemlerimizin zamanında incelenmesi ile ana lokomotif olarak sürekli gelişim sağlıyoruz.