Neye bakıyorsun ?

Sosyal Sorumluluk Politikası

YA/SA TANKER ISLETMECILIGI A.S., şeffaf ve etik tutumla, sosyal sorumluluk bilinciyle, insan ve çevre güvenliğini sağlayarak ve aşağıdaki prensiplere uyarak faaliyetlerini sürdürmektedir:

  • Organizasyonun toplum ve çevre üzerindeki etkilerinin sorumluluğunu üstlenmek;
  • Toplum ve çevre üzerinde etkiye sahip organizasyon kararları ve faaliyetlerinde şeffaf olmak;
  • Daima etik davranmak;
  • Şirket hissedarlarının ve çalışanlarının çıkarlarına saygı ve dikkat göstermek ve karşılık vermek;
  • Kanun hükümlerine uymanın zorunlu olduğunu kabul etmek;
  • Kanun hükümlerine uyarken aynı zamanda uluslararası davranış normlarına saygı göstermek; ve
  • İnsan haklarına saygı göstermek ve bu hakların önemini ve evrenselliğini tanımak.

Şirket, organizasyonla ilgili sorun ve önceliklerin tanımlanması için aşağıdaki ana konuları dikkate alır:
Organizasyon idaresi; insan hakları; iş uygulamaları; çevre.


Bu amaca yönelik taahhüdümüz, çalışanlarımızın günlük faaliyetleri ve yürürlüğe koyduğumuz çeşitli program ve uygulamalara olan bağlılıkları ile vurgulanmaktadır.


Tüm ticari süreçlerimize ve ticari ilişkilerimize sürdürülebilir düşünme ve kurumsal sosyal sorumluluğu entegre etmeyi hedefliyoruz. Çalışan becerileri ve yetkinlikleri, sürekli olarak bilincin arttırılması ve eğitimlerin verilmesi ile geliştirilmektedir.


Operasyonlarımızın küresel bir etkiye sahip olduğuna inanıyoruz. Bu düşünce doğrultusunda, sosyal faktörlerin ticari prensiplerimizin bir parçası olmasını sağlamak için çalışanlarımız, yerel topluluklar ve uluslararası alanda tanınırlığa sahip kuruluşlarla özenle çalışıyoruz.


Yürürlükteki tüm yasa ve yönetmelik koşullarına daima uyarak veya bunları aşarak bilgi paylaşım uygulamaları ve yönetim sistemlerimizin zamanında incelenmesi ile ana lokomotif olarak sürekli gelişim sağlıyoruz.