Neye bakıyorsun ?

Sosyal Medya Politikası

Bu politikayla, sosyal medya kullanıcılarının dikkate almaları gereken ilkeler, internet faaliyetlerinin gözlemleneceği koşullar ve varolan politikanın ihlali halinde atılacak adımlar ana hatlarıyla belirlenir. Şirket, tüm çalışanların her zaman bu politikaya uymasını ve Şirketin itibarını korumasını beklemektedir.


Bu politika, aşağıda belirtilenler dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, sosyal medya platformlarının ve diğer web sayfalarının kullanımı ve kötü kullanımıyla ilgilidir:

 

 • Facebook, CrewToo, MySpace, LinkedIn, Yahoo! Groups, QQ.com, VK.com gibi sosyal ağ websiteleri;
 • Twitter gibi mikro medya/mikro blog web siteleri;
 • YouTube ve Instagram gibi multimedya web siteleri;
 • Wikipedia gibi bilgi siteleri;
 • Bloglar;
 • İçerik ve yorum eklenebilecek haber siteleri;
 • Kullanıcıların oluşturduğu içeriklerin daha geniş paylaşım için eklenebileceği diğer web siteleri.


İşbu politika, ofiste ve gemide her seviyedeki tüm Şirket çalışanları için geçerlidir ve iş saatleri içinde ve dışında kişisel ve Şirket tarafından sağlanan laptop bilgisayarlar ve cep/akıllı telefonlar gibi ekipmanlardan sosyal medya (yukarıda belirtildiği gibi) kullanımını kapsamaktadır.


Genel Müdür, Departman Yöneticileri ve Gemi Kaptanları, işbu politika ile belirenen standartlarınekiplerine iletilmelerinden ve  kendi uygulamalarının bu bağlamda iyi bir örnek teşkil etmesinden sorumludur.


Şirket, sosyal medyanın değerini kabul etmekte ve tüm personelin bu araçları sorumluluk bilinci ile kullanmasını beklemektedir.


Aşağıdaki temel prensipler gözetilmelidir:

 

 • Sorumlu olun. Bir çalışan olarak, kullanıcı tarafından oluşturulan herhangi bir içerik Şirketin itibarı üzerinde etkiye sahip olabilir; bu nedenle Şirket varlıklarının, özellikle gemilerimizin, tesislerimizin veya üniformalı kişilerimizin fotoğraflarını ya da videolarını paylaşmadan önce iyice düşünün. Örneğin, bir vaka sırasında alınan görüntüler, bir soruşturma için potansiyel zarar oluşturabilir.
 • Doğru ve dürüst olun. Şüphe duyduğunuz durumlarda veya bir iletiye nasıl cevap vereceğinize emin olmadığınızda danışmak için Şirket ile irtibata geçin.
 • Başkaları için karalayıcı, müstehcen, hakaret içeren, tehditkâr, taciz edici veya utanç verici yorum ve iletiler göndermeyin.
 • Başkalarının fotoğraflarını paylaşmadan önce izinlerini alın.
 • Başkalarının telif haklarını, telif hakkı bulunan ürünlerini, ticari markalarını, hizmet markalarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını asla kullanmayın.
 • Şirketle ilgili cevaplanması gereken bir yorum görürseniz, danışmak üzere şirketle irtibata geçin.
 • Şirketin logosunu (hiçbir şekilde) hiçbir kişisel sosyal medya platformunda kullanmayın. Herhangi bir şirket logosunun kullanımı için söz konusu şirketin onayı gereklidir.
 • Çevrimiçi sosyal etkileşimlerde başkalarına saygı gösterin. Şirkete, diğer çalışanlara, müşterilere, satıcılara, yüklenicilere, tedarikçilere, rakiplere veya başkalarına saldırmak veya hakaret etmek için sosyal medyayı ya da herhangi bir benzer iletişim aracını kullanmayın.
 • Şirket hakkında gizli, tescilli veya hassas bilgiler ile çalışanlarımızın, müşterilerimizin, satıcılarımızın, yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin, rakiplerimizin veya başkalarının isimlerini ifşa etmeyin. Çalışanlar, Şirketin basın toplantısı/basın açıklaması politikaları hakkında bilgilendirilmektedir.
 • Şirket tarafından özellikle yetkilendirilmediğiniz sürece hukuki konular, finansal performans, rakipler, strateji veya söylentiler ile ilgili olarak Şirket hakkında yorumda bulunmayın.


Herhangi bir medya üyesi (sosyal veya geleneksel) sizin tarafınızdan, bir iş arkadaşınızın veya başka biri tarafından oluşturulmuş içerik (örneğin: blog yayını, yorum, video) ile ilgili olarak sizinle iletişim kurmak isterse, diyaloga geçmeyin ve onlardan Şirketle görüşmelerini isteyin.

Lütfen işbu politikanın ihlalinin, disiplin cezaları için, işten çıkartılmanız da dâhil, bir temel oluşturabileceğini dikkate alın.