Neye bakıyorsun ?

Şirket Güvenlik, Kalite ve Çevre Yönetimi Politikası

Şirket, müşterilerin gereksinimlerini karşılayan işlem kalitesini sağlamak üzere ilgili standartlar ve yönergelerle birlikte ulusal ve uluslararası yönetmelikler uyarınca insan yaralanmalarını, yaşam kaybını ve deniz çevresinin, gemilerin ve mülklerin zarar görmesini önlemek, güvenli ve kirliliğe yol açmayan uygulamaları sürdürmek için GÜVENLİK, KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKASI oluşturmuştur.


YASA, tüm çalışanları ve yönetimi altındaki gemilere yakın ve gemilerde olması gereken kişiler içinkıyıda ve denizde güvenli,  emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya kendisini adamıştır. Yasa’nın amacı, gemilerinin hiçbir yaralanma olayı yaşanmaksızın işletilmesidir.


YASA, çevrenin korunmasına büyük önem vermektedir ve kendisi için ve kendi adına çalışan herkesin bunun bilincinde olmasını sağlamakta kararlıdır ve hedefi olan sıfır kirliliği elde etmek için elindengeleni yapmaktadır.


 İşbu Şirket Kılavuzu ile, çevre yönetimi ve kalite güvencesi için gemilerin güvenli işletilmesine ilişkin Şirketin yönetim sistemi açıklanmakta ve yönlendirilmektedir.


Kılavuzun içeriği, I.M.O. Kararı A741/18 – Uluslararası Güvenlik, ISO 9001 (2000) ve ISO 14001 (2004) standartlarına göre incelenmiş ve uyumlu hale getirilmiştir.


YASA, çevre koşullarıyla ilgili yasal ve organizasyon gereklerine uygunluk taahhüdünde bulunmaktadır.


YASA, sürekli hedefler belirleyerek, performansı gözlemleyerek, gerçekleşen vakaları analiz ederek, temel nedenleri tanımlayarak ve prosedürleri bunlara göre düzenleyerek devamlı operasyon iyileştirme süreci ile sıfır kirlilik/sıfır yaralanma hedeflerine ulaşmaya kendisini adamıştır.


Yönetilen gemi tipleri: HAM PETROL / ÜRÜN / KİMYASAL TANKERLER.


Şirket amaçları:

 

 • Gemi operasyonlarında güvenli uygulamalar ve güvenli çalışma ortamı sağlamak;
 • Tüm tanımlanan risklere karşı önlemler almak ve güvenlik ile çevre korunmasıyla ilgili acil durumlara hazırlanmak dâhil, hem kıyı hem de gemi içi personelinin Güvenlik, Kalite ve Çevre Yönetim becerilerini sürekli geliştirmek;
 • Gemi operasyonlarında çevre dostu uygulamalar ve kirliliğe yol açmayan çalışma ortamı sağlamak;
 • Gemi yönetim hizmeti olarak Şirketin faaliyetlerini doğa yapısına ve çevresel etkilere uygun tutmak;
 • İlgili çevre mevzuat ve düzenlemelerine ve organizasyonun tabi olduğu diğer koşullara uyma taahhüdünde bulunmak;
 • Güvenlik, Kalite ve Çevre Yönetimi’ni sürekli geliştirmeyi ve deniz kirliliğini engellemeyi taahhüt etmek;
 • Müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve bir kalite amacı olarak müşteri gereksinimlerinin, güvenilir bir şekilde müşteri ihtiyaçlarına odaklanarak oluşturulan tutarlı bir kaliteyle uygun olmasını sağlamak ve böylece sürekli iyileşme ve müşteri memnuniyeti elde etmek;
 • Alanda ve kaynaklardaki ilgili işlemlerin, sistemin etkin bir şekilde yürütülmesine uygun olmasını sağlamak;
 • Şirketin en uygun harcamayla istenen kalite ve güvenlik standartlarını elde etmesini ve korumasını sağlamak üzere Şirketin amaçlarını yerine getirmek.


Bu amaçlara ulaşmak için yapılması gerekenler:

 

 • Kapsamlı ve belgeli bir eğitim sistemine riayet ederek yüksek güvenlik bilinci, kişisel disiplin ve bireysel sorumluluk standardı sağlamak;
 • Çevresel amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve incelenmesi için bir çerçeve oluşturmak;
 • Çevre koruması ve güvenliğinin geliştirilmesi için çalışan katılımını etkin biçimde teşvik etmek;
 • Kendilerine, iş arkadaşlarına, gemiye, çevreye verebilecekleri, bilinen veya potansiyel tehlikelere karşı personeli uygun dokümantasyonla bilgilendirmek;
 • Her zaman belgelendirilmiş işletme prosedürleri ve faaliyetlerine riayet etmek ve Petrol Tankerleri ve ticareti ile ilgili tüm zorunlu kuralları, yönetmelikleri, endüstri yasalarını ve yönergelerini sürekli takip etmek;
 • Kalite sisteminin etkili bir şekilde işletildiğine dair objektif kanıtlar sağlayan ve kalite amaçlarının yerine getirildiğini gösteren bir dokümantasyon sistemi uygulamak;
 • Güvenlik, Kalite ve Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini, uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlanan aralıklarda düzenli Yönetim Değerlendirmeleri yapmak. GÜVENLİK, KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN uygulanması için tam sorumluluk almayıvaat ve taahhüt ediyorum ve kıyıda çalışan tüm personelin ve gemi Kaptanları dâhil denizcilerin, Güvenlik, Kalite ve Çevre Yönetimi Kılavuzu koşullarına uygun olarak görevlerini yerine getireceklerini garanti ediyorum.

Güvenlik, Kalite ve Çevre Yönetimi Sisteminin denetlenmesi ve sürdürülmesi için sorumluluğu ve yetkiyi Genel Müdüre verdim. Genel Müdür, Güvenlik, Kalite ve Çevre Yönetimi ile ilgili sorunları belirtecek ve çözüm ile önlemleri teklif ve tavsiye edecek ve Güvenlik, Kalite ve Çevre Yönetim Sisteminin sürdürülmesinde veya sistem için gerekli olan konularda tam yetki ve sorumluluğa sahip olacaktır. Ayrıca Genel Müdür, memnun edici bir sonuç elde edilinceye kadar her departmandaki görevli personel ile problemleri tartışmak üzere ilgili departmanlara ve Kaptana gerekli talimatları verecektir ve yönetimle ilgili tüm sorunlarda karar alacaktır. Şirketin Güvenlik, Kalite ve Çevre Yönetimi Politikası, yukarıda açıklanmış ve belirtilmiştir. Bu politika, belgelendirilmiş ve uygulamaya konmuş, organizasyon için veya organizasyon adına görev yapan tüm kişilere iletilmiş ve kamuya açık hale getirilmiştir. Organizasyon için veya organizasyon adına görev yapan herkes, bu politikaya uyma konusunda kesinlikle bilgilendirilmiştir.