Neye bakıyorsun ?

Güvenlik Politikası

Şirket, güvenlik konularında taahhüdünü garanti etmekte ve personeli tarafından kıyıda ve gemide yapılan tüm işlerin aşağıdaki önceliğe göre listelenen hedeflere uyulması için verimli olarak denetleneceğini beyan etmektedir.

Şirketin politikası, kişilerin ve gemideki mülkün güvenliğini ve emniyetini tehlikeye atan kanun dışı eylemleri engellemek için gerekli güvenlik önlemlerinin oluşturulması ve sürdürülmesiyle güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasıdır.

Şirketin amaçları aşağıdadır:

  •  Liman güvenliğinin ve toplumun korunması için gemi operasyonlarına dair güvenlik prosedürleri ve uygulamaları sağlamak;
  •  Gemideki yolcuların, mürettebatın ve liman personelinin risklerini azaltmak için güvenlik tedbirleri oluşturmak;
  •  Kıyıda ve gemide şirket personelinin güvenlik becerilerini ve bilincini arttırmak;
  •  Olası güvenlik vakaları ile ilgili olarak acil durumlar için önlemler hazırlamak.

Ticari çıkarlar ve Güvenlik Politikası arasında bir uyuşmazlık olması halinde Kaptan, yukarıda bahsi geçen hedeflere öncelik verecektir.

Bu hedefler aşağıdaki şekilde sağlanacaktır:

  • Şirket ve gemi personeli için kapsamlı eğitim. Personel hem işe alındıktan hemen sonra hem de çalıştıkları süre  boyunca devamlı olarak eğitim alacaktır
  • Şirket ve gemi personeli arasında etkin olarak güvenlik bilincinin arttırılması.
  • Uluslararası gemicilik topluluğu kararlarının dikkate alınması
  • Planın sürekli güncellenmesi ve iyileştirilmesi için güvenlik prosedürlerinin ve planlarının düzenli olarak belgelendirilmiş incelemeleri ve dahili denetlemeleri.
  • Geminin seyri, kargo taşımacılığı ve geminin operasyonları, olası tehlikelerin öngörülmesi ve gerekli önlemlerin alınması için önceden planlanır.

Tüm çalışanlar ve mürettebat üyeleri, SSP (Gemi Güvenlik Planı) uyarınca istenen prosedürlere uymak ve yasa dışı eylemlere karşı geminin korunması için talep edilen ilgili güvenlik görevlerini ve önlemlerini bilmek zorundadır.

Şirket, ŞİRKET GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN (CSO) ve GEMİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN (SSO), ISPS (Uluslararası Gemi ve Liman Güvenliği) Yasası’nın B Kısmında verilen açıklamayı dikkate alarak, A Kısmının öngördüğü uygun bilgi ve/veya eğitimle donatıldıklarını ve belli güvenlik görevleri bulunan gemi personelinin atandıkları görevlerini yerine getirmek üzere yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu ve tüm diğer gemi personelinin ilgili SSP hükümlerini öğrendiğini ve bu konuda yeterli bilgiye sahip olduğunu beyan eder.

Şirket, SOLAS (Denizde Can Güvenliği) ve ISPS (Uluslararası Gemi ve Liman Güvenliği) Yasası hükümleri uyarınca CSO (Şirket Güvenlik Görevlisi), Kaptan ve SSO (Gemi Güvenlik Görevlisi)’ne görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için gerekli desteğin verildiğini temin eder.

İşbu Politika, belirlenen hedeflerin elde edilmesini ve verilen prosedürlerin ve kılavuzların doğruluğunun ve verimliliğinin gözlemlenmesi için gerekli olduğu takdirde revize edilecektir.