Neye bakıyorsun ?

Enerji Verimliliği Yönetim Politikası

ISO 14001’e göre onaylanmış bir Çevre Yönetim Sistemi kuran ve uygulayan Şirket, gemiciliğin yakıt açısından en verimli taşımacılık şekli olmasına rağmen, gemi ile ilgili operasyonların enerji verimliliğini daha da arttırmak için ek önlemlerin alınması gerektiğine inanmaktadır. Artan enerji verimliliği, hava emisyonlarını azaltarak daha etkin çevre korunmasına neden olacaktır.

Enerji verimliliği temel olarak iyi planlanmış ve doğru yönetilen gemi operasyonları ile kontrol edilir ve yukarıdaki görevlere dâhil herkesin kişisel olarak kendisini buna adamasını gerektirir. Başarılı olabilmek için enerji verimliliğinin ve tasarrufun, günlük operasyonların ve gemide yaşamın bir parçası olması gerekir.

Gemideki operasyonların enerji verimliliğini arttırma çabalarımız dahilinde, Şirket aşağıdakileri taahhüt eder:

  • Tüm ilgili departmanların düzenli olarak incelediği ve Şirket yönetimi tarafından onaylanan bir Gemi Enerji Verimlilik Yönetim Planının (SEEMP) oluşturmak ve sürdürmek. Tüm filo gemileri için geçerli olan bu plan, gemilerin çeşitli operasyon şekilleri altında en iyi enerji yönetimine dair standart prosedürler ve uygulamalar sağlamaktır.
  • Devamlı olarak enerji verimliliğini arttırma ve enerji israfını minimuma indirgemeye devam etmek amacıyla çeşitli çevre programlarıyla desteklenmiş bir Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulamaya geçirmek. Süresi belli, ölçülebilir –ancak uygulanabilir- ve elde edilebilir hedefler bütünü, tasarım optimizasyonu, hizmet içi performans izlenmesi ve en iyi uygulama operasyon yönetim süreçlerinin kombinasyonuyla kurulmalı ve yürütülmelidir.
  • Enerji verimliliğine dair bilincin, kıyı ve denize açılan personelin eğitimiyle arttırılması ve enerji ile ilgili kampanyaların ve diğer personel teşvik/motivasyon programlarının uygulanması.
  • Gemi enerji verimliliği yönetimi ile ilgili olan yürürlükteki tüm yasal koşulları takip etmek ve bunlara uymak.

Bu Politika, geliştirilmiş sürekli enerji verimliliği performansı açısından ‘liderlik ışığı’ fonksiyonuyla her zaman güncel tutulmak üzere periyodik olarak incelenecektir.