Neye bakıyorsun ?

Bilgi Uçurma Politikası

YA/SA TANKER ISLETMECILIGI A.S., ticari faaliyetlerinin her alanında dürüst ve doğru olmaya ve yüksek etik, ahlak ve hukuki iş idaresi standartlarının teşvik edildiği ve korunduğu bir çalışma ortamı sağlamaya kendisini adamıştır.


Şirket, Yönetim Sisteminin kapsamlılığı ve verimliliğine ve insanların ve çevrenin güvenliğini sağlamadaki rolüne ve mevcut raporlama kanallarının verimliliğine inanmaktadır.


Ayrıca Şirket, ticari uygulamalara ilişkin açık iletişim ile nitelendirilen bir işyeri taahhüt etmektedir. Bu itibarla, bu Bilgi Uçurma Politikası, çalışanlar ve denizciler için iyi niyetle hazırlanan raporlar için misilleme veya ayrımcılık korkusu olmaksızın olağan raporlama kanalları ile sorunların yeterli düzeyde dikkate alınmasını sağlamak için geliştirilmiştir.


Bilgi Uçurma Politikası, aşağıdakiler dâhil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, kamu yararına
ilişkin sorunlara değinmektedir:

 

  • Ceza gerektiren bir suç;
  • Özellikle iş sağlığı ve güvenliği veya çevre korumasına ilişkin mevzuat ve/veya Şirket prosedürlerine uyulmaması;
  • Sözlü veya yazılı yalancılık (bilinçli olarak resmi seyir defterlerinin veya kayıtlarının yanlış tutulması dâhil);
  • Görevi kötüye kullanma veya etik olmayan davranış;
  • Finansal veya finansal olmayan yanlış yönetim veya yanlış uygulama ya da uygunsuzluk veya dolandırıcılık;
  • Gemideki bireylerin yaşamını veya sağlığını etkileyebilecek güvenlik ve/veya emniyet riski ya da tehlikeli durum;
  • Adli hatalar; ve
  • Yukarıdakilerden herhangi birinin bilinçli olarak saklanması.

Bir çalışan yukarıdaki alanlardan birinde makul bir endişeye sahipse (ve sahip bulunduğu bilginin bu konuya ilişkin olduğunu gerekçeli olarak kanıtlayabiliyorsa) ve iyi niyetle endişesini belirtmek istiyorsa, bu sorunu hemen ve etkin bir şekilde çözmeyi kabul edebilecek Kaptan’a, DPA’ya veya diğer Şirket temsilcisine iletmelidir.


Buna rağmen Şirketin Üst Yönetimi, dâhili olarak bireylerin endişelerini çözme çabalarında bir açık kapı bırakma politikasına sahiptir ve herhangi bir endişe aşağıdaki kanallardan biri aracılığıyla paylaşılabilir:


E-Mail   : hseq@yasatanker.com
Tel        :  +90 549 316 10 68 (Bilgi Uçurma Yardım Hattı)


Raporlar, misilleme korkusu olmadan düzenlenebilir ve hatta anonim yazılabilir. Bir raporun iletilmesi üzerine rapor, Şirketin Üst Yönetimi tarafından değerlendirilecektir ve gerekli görüldüğü takdirde soruşturma açılabilecektir. “Bilgi uçuran” personelin bir üyesinin mağdur hale getirilmesi ve rapor etmesinin engellenmesine ilişkin çabalar, ciddi bir disiplin cezası olarak dikkate alınacaktır ve Disiplin Prosedürleri dahilinde eyleme yol açacaktır.