Neye bakıyorsun ?

Acil Durumlar İçin Politika

Gemiyi, mürettebatı, ortamı veya kargoyu etkileyen bir zayiat durumunda, Kaptan tek başına sorumludur ve kendi düşüncesini oluşturmalı ve ne yapılması gerektiğine ilişkin kendi kararını uygulamalıdır. Gemiyi, mürettebatı, ortamı veya kargoyu tehlikeye atmadan bunu yapmak için zaman alabildiği anda, önceden bildirilmiş olan ilk rapor formatını kullanarak,SQEMS Form YS T 561 01’de bulunacak olan zayiatın türüne göre, kısa bir açıklama yaparak, Şirkete derhal bir ön raporu bildirmeli ve göndermelidir.

Kaptan aynı raporu Sahildar Devlet Yetkililerine, Bayrak Devletine de gönderecektir. Bunlara ek olarak Kaptan, gemi kiralayıcısına, kiralayıcı taraf ya da seyahate ilişkin şartlara göre zayiat raporlarını gönderecektir.

Ön bilgilendirme ve rapordan sonra mümkün olan en kısa sürede Kaptan, zayiatın koşullarını daha ayrıntılı olarak ve yazılı raporları gecikmeden incelemesini sağlamalıdır.

Şirkete yöneltilen tüm mesajlar her an sorumlu kişiye hızlı ve doğrudan yönlendirilmekte ve bu adresler ölüm veya ciddi yaralanma, yangın, patlama, topraklama, kirlilik, çarpışma, ciddi arıza, acil onarım ve hemen dikkat gerektiren diğer konular ile ilgili mesajlar için kullanılmalıdır.

Kaptan, Kaza veya Yakın Kaza (Olay) Rapor Formu No YS T 561-02-10'u kullanarak gemide meydana gelen Şirkete zayiatı rapor etmelidir. Geminin Bayrak Devleti ayrıca, özel raporlama gerekliliklerine uygun olarak Kaptan tarafından bilgilendirilmelidir.

Zayiat veren bir gemideki Kaptan ve tüm mürettebatlar, medyaya herhangi bir açıklama yapmaya yetkili değildir. Gemideki herkes, tüm beyanların Şirket tarafından veya Şirketin kaza yaratan koordinatörü ile ilgili medya tarafından verileceğini ve tüm soruların buna göre yönlendirilmesi gerektiğini anlamalıdır.

Şirket, 7 gün/24 saat esasına göre Şirket gemilerindeki acil durum/zayiat durumunda kullanılmak üzere özel telefon numaralarına sahiptir:

Acil Durum Telefon Numaraları:

+ 90 216 545 19 52

+ 90 549 251 62 43

+ 90 216 411 94 09

Acil Durum Telefon Numarası, tüm mürettebat tarafından bilinmeli ve gemide bulunan Kaptan ve Makine Zabitleri kabinleri, tekerlekli ev, CCR, motor kontrol odası, tüm yemekhaneler ve koridorlara yerleştirilmelidir.

DPA, acil durum müdahalesi için görev müfettişini gösteren dört haftalık bir liste düzenleyecektir. Bu liste Şirketin ofisinde dolaşacak ve görev müfettişleri onay için imzalayacaktır. Listede herhangi bir değişiklik meydana gelirse, DPA listeyi derhal güncellemelidir.


Acil durum halinde, acil durum odasında Acil Durum Ekibi toplandıktan sonra iletişim için aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.

Tel : +90 216 545 19 45 / +90 216 545 19 52
Faks : +90 216 545 19 50
E-mail : operation@yasatanker.com