Neye bakıyorsun ?
Genel Bakış

Yalçın Sabancı Eğitim Vakfı, Türk Milli Eğitiminin genel hedefleri ve temel ilkeleri doğrultusunda, yetenekli ancak mali olanaklardan yoksun olan çocuk ve gençlere eğitim ve öğretim sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Yasa Holding, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türkiye'nin tüm bölgelerinden seçilmiş ve ulusal duygulara sahip başarılı öğrencilere ve maddi desteğe ihtiyaç duyanlara vermiş olduğu geri ödemesiz burslarla öğrenciler yetiştirmiştir. Hızla gelişen denizcilik sektöründe nitelikli denizcilik personelinin ihtiyacı nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Piri Reis Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği öğrencilerine burslar verilmiştir. Bu nitelikli öğrenciler yetişip, kurumumuza katılıp şuan ihtiyaç sahiplerine yardım eden konumuna gelmişlerdir. Ayrıca kurumumuz çalışanlarının her seviyede eğitim alan çocuklarına da burslar verilmiştir.

Yasa Holding, kurum içinde tüm çalışanlar ile birlikte sürdürülen ve yönetim kurulumuzun da desteklediği yardımlar ile köy okulları öğrencilerine de destekte bulunmaktadır.