Neye bakıyorsun ?
Misyon & Vizyon

   

  • Bilgi ve deneyimlerimizi arttırarak en yüksek kaliteyi sağlamak,
  • Sektörel standartlarda ve uluslararası kurallara uygun çözüm üretmek,
  • Ortak sorunlara karşı sorumluluk almak; operasyonel, teknik, çevre ve omuz risklerinin sorumluluğu,
  • Çalışanlarımızla kolektif ve zengin bir geleceği paylaşmayı arzulamak,
  • Kendini kontrol ederek, sürekli organizasyon ve teknolojik altyapıyı geliştirmek,
  • Etkin ve verimli bir çevre yönetim sistemi,
  • Organizasyon içinde sürekli aktif ve sürekli gelişim sistemi.
  • Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek,
  • Hizmetlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre geliştirmek ve genişletmek,
  • Değerlerimize göre nitelikli ortaklar ve paydaşlar ile genişletmek,
  • Tecrübelerimizi gelişen teknoloji olanaklarıyla birleştirerek kusursuz hizmet vermek,
  • Kurumumuzda güvene, takım çalışmasına ve risk almaya dayanan hesap verebilirliği arttırmak,
  • Müşteri gereksinimlerini ve memnuniyetini değiştirmeye odaklanmak,
  • Çevreyi güvenlik operasyonları ile korumak ve çevre koşullarını her zaman benimsemek,
  • Çalışanların bireysel sorumluluklarını artırmak,
  • Tüm faaliyet alanlarında en yüksek kalite standartlarına erişim,
  • Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza destek ve bağlılığımızı sağlamak,
  • Gelecekte büyüme ihtiyaçları için gerekli kaynaklara sahip olmak,
  • Bireylerin girişimci ruhunu geliştirmekten sorumlu olmak.
  • ETİK KURALLAR & İŞ AHLAKI TÜZÜĞÜ