Neye bakıyorsun ?

Sağlık, Güvenlik, Kalite ve Çevre Yönetimi Politikası

Şirket, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak, insan yaralanmasının veya yaşam kaybının önlenmesini ve çevreye, gemiye ve mallara zarar verilmesini sağlamak, ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve ilgili standartlara ve yönergelere uygun, güvenli ve kirlilik içermeyen (çevreyi koruyarak) çalışma pratiğini korumak, enerjiyi verimli kullanmak ve her bir parçanın ya da işlevin faaliyetlerinin kalitesini sürekli müşteri memnuniyeti sağlayan müşterinin gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için bu politikayı oluşturmuştur. Bu Şirket kılavuzu, gemilerin güvenli işletimi için kalite yönetim sistemi ve çevre yönetimi için Şirketin yönetim sistemini açıklamaktadır. İçeriği gözden geçirilmiş ve I.M.O. Değiştirilmiş olan A741/18 sayılı Karar - Uluslararası Güvenlik Yönetim Sistemi, ISO 9001 (2015), ISO 14001 (2015) ve OHSAS 18001 (2007) Standartlarının gerekliliklerine uygunluğu belirtilmiştir.

Yönetim altındaki gemilerin türleri: Dökme Yük Gemisi.

Şirket hedefleri şunlardır:

 • Güvenli ve sağlıklı uygulamaları ve operasyonların düzgün planlanmasını ve uygulanmasını teşvik ederek yaşam kaybı, işle ilgili yaralanma veya hastalığın önlenmesi;
 • Gemiye, personele, çevreye ve ticari faaliyetlerine karşı belirlenen tüm riskleri değerlendirerek ve uygun önlemler alarak tüm gemi iskelelerinin güvenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak;
 • Tüm bireyleri potansiyel olarak güvenli olmayan koşulları veya yasa dışı uygulamaları tespit etmeye ve düzeltici önlemleri almaya teşvik etme taahhüdü;
 • Sürekli olarak, karadaki ya da gemideki personelin İş Sağlığı, Güvenliği, Kalitesi ve Çevre Yönetimi becerilerini, güvenlik ve çevre koruma ile ilgili acil durumlara hazırlık da dahil olarak, geliştirmek;
 • İstenen kalite ve güvenlik standartlarını optimum maliyetle elde etmek ve sürdürmek için Şirketin hedeflerini karşılamak ve;
 • Çevre dostu uygulamalar için gemi operasyonunda ve kirlilikten arındırılmış çalışma ortamları sağlamak;
 • Doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmak ve genel enerji verimliliğini artırmak;
 • Şirketin faaliyetlerinin gemi yönetimi hizmeti olarak niteliği, ölçeği ve çevresel etkilerine uygun olması;
 • İlgili yasal gerekliliklere ve düzenlemelere ve kuruluşun abone olduğu diğer gerekliliklere uyma taahhüdü;
 • HSQEM sisteminin sürekli iyileştirilmesine, İş Sağlığı ve Güvenliği performansına, Çevresel performansa ve denizkirliliğinin önlenmesine olan bağlılık;
 • Müşterilerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve müşteri ihtiyaçlarına odaklanarak, bu kalitenin tutarlı bir şekildekorunmasıyla müşteri gereksinimlerinin kaliteli bir hedef olarak karşılanmasını sağlamak; böylece sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti sağlanıyor.
 • Sistemin etkin bir şekilde uygulanması için ilgili süreçlerin ve kaynakların mevcut olmasını sağlamak.

Bu hedefler aşağıdakilerle aşılacaktır;

 • Kapsamlı ve belgelendirilmiş bir eğitim sistemine bağlı kalarak yüksek güvenlik bilinci standartlarını, kişisel disiplinive bireysel hesap verebilirliği sürdürmek;
 • Çevresel amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için çerçevenin sağlanması;
 • Güvenliği artırmak ve çevreyi korumak amacıyla çalışanların katılımını aktif olarak teşvik etmek;
 • İşletmemizi etkileyen temel sağlık, çevre, iş güvenliği ve güvenlik risklerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi,belgelenmesi, değerlendirilmesi ve yürütülmesi;
 • Belirlenen riskleri etkin bir şekilde yönetmek için pratik önlemlerin uygulanması;
 • Optimal enerji kullanımı ve verimliliği konusunda farkındalığın artırılması;
 • Belgelenen işletim prosedürlerine ve faaliyetlerine her zaman bağlılığın sağlanması ve belirli gemi türleri ve ticaretleriyle ilgili tüm zorunlu kuralların, yönetmeliklerin, endüstri kodlarının ve kılavuzlarının sürekli olarak gözden geçirilmesi;
 • Kalite sisteminin etkin bir şekilde çalıştığına ve kalite hedeflerine ulaşıldığına dair objektif bir kanıt sağlayan belgelendirilmiş bir sistemin uygulanması;
 • Düzenli sağlık, çevre, iş güvenliği ve güvenlik denetimlerinin yapılması ve belirlenen eksikliklerin derhal yerine getirilmesi;
 • Tüm sağlık, çevre, iş güvenliği ve güvenlik olaylarını derhal rapor etmek ve uygun şekilde araştırmak ve tekrarı önlemek için uygun önlemleri almak;
 • İş Sağlığı, Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini, sürekli uygunluğunu ve yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için planlı aralıklarla düzenli Yönetim Değerlendirmeleri yapmak.

İş sağlığı, güvenliği, kalite ve çevre yönetim sisteminin uygulanması için tam sorumluluk almaya söz veriyor ve taahhüt ediyorum ve kıyıda görev yapan tüm personelin ve gemideki Kaptanlar dahil denizcilerin görevlerini Sağlık, Güvenlik, Kalite ve Çevre Yönetimi Kılavuzunun gereklerine uygun olarak yerine getireceklerini garanti ediyorum.


İş Sağlığı, Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sisteminin denetlenmesi ve sürdürülmesine ilişkin sorumluluğu ve yetkiyi Genel Müdüre emanet ettim. Atanan Kişi ve Yönetim Temsilcisidir. Genel Müdür, Sağlık, Güvenlik, Kalite ve Çevre Yönetimi ile ilgili sorunlara dikkat çekecek, öneriler ve tedbirler sunacak, tavsiye edecek ve İş Sağlığı, Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sisteminin sürdürülmesi ve uygulanması için gerekli tüm yetki ve sorumluluklara sahip olacaktır. Buna ek olarak, genel müdür, ilgili birimlere ve Kaptana gerekli talimatları verir, tatmin edici bir çözüme ulaşılana kadar her bölümün sorumlu personeli ile ilgili sorunları tartışır ve yönetim ile ilgili tüm sorunlara ilişkin kararlar vermelidir.

Şirketin İş Sağlığı, Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili temel politikası yukarıda açıklanmıştır.

Bu politika, şirket için veya şirket adına çalışan tüm kişilere belgelenir, uygulanır, muhafaza edilir ve iletilir; ve halka açıktır. Şirket için veya şirket adına çalışan tüm kişilerin bu politikaya uymaları istenir.

Başkan