Neye bakıyorsun ?

Etik Kurallar

  • İş uygulamalarında etik davranışın sağlanması. Kıyıdaki ve gemideki tüm personelin görevlerini ahlaki ve dürüst bir
  • şekilde yerine getirmelerini sağlamak.
  • İşletmede dürüstlüğü, doğruluğu ve adaleti teşvik etmek
  • Yapılan teftişler veya denetimler sırasında kıyıya dayalı veya gemi temelli personelin engellenmesi, yanlış bilgi
  • verilmesi veya yanlış beyanda bulunması, işten çıkarılmalara kadar cezalandırılır.
  • Kıyıdaki veya gemideki personel bulunmaması, HSQEM prosedürlerinin ihlali rapor edilmesinde olumsuz sonuçlar
  • doğurur.
  • Tüm çalışanların ve şirketin, bilerek veya bilmeyerek bireylerin yasa dışı veya zarar verici eylemlerinden korunması.
  • Belirlenen politika ve prosedürlerden ayrılan, kıyıdaki veya gemideki personelin işten çıkarılmasına kadar, disiplin
  • cezası alınacaktır.