Neye bakıyorsun ?

VİZYONUMUZ

 • Bilgi ve tecrübemizi artırarak en yüksek kaliteyi korumak,
 • Sektörel standartlarda ve uluslararası kurallara uygun çözümler üretmek,
 • Ortak sorunlar üzerinde sorumluluk almak; operasyonel, teknik, çevresel ve olası risklerin sorumluluğunu üstlenen,
 • Çalışanlarımızla kolektif ve daha zengin bir geleceği paylaşmayı arzulamak,
 • Sürekli gelişen organizasyon ve teknolojik altyapıyı kontrol ederek,
 • Aktif ve verimli bir çevre yönetim sistemi,
 • Organizasyon içinde sürekli aktif ve sürekli geliştirme sistemi.

MİSYONUMUZ

 • Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek,
 • Hizmetimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre geliştirmek ve yaygınlaştırmak,
 • Değerlerimiz doğrultusunda nitelikli ortaklar ve paydaşlar ile büyümek,
 • Tecrübelerimizi gelişen teknoloji imkanları ile birleştirerek kusursuz hizmet sunmak,
 • Güvene, takım çalışmasına ve risk almaya dayalı organizasyonumuz içinde hesap verebilirliği artırmak,
 • Değişen müşteri gereksinimleri ve memnuniyetine odaklanmak,
 • Güvenlik operasyonları ile çevreyi korumak ve çevre şartlarını her zaman benimsemek,
 • Çalışanların bireysel sorumluluklarını artırmak,
 • Tüm faaliyet alanlarında en yüksek kalite standartlarına erişim,
 • Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza desteğimizi ve bağlılığımızı sağlamak,
 • Gelecekte büyüme ihtiyaçları için gerekli kaynakların sağlanması,
 • Bireylerde girişimcilik ruhunu geliştirmekten sorumlu olmak.