Neye bakıyorsun ?
  • YÖNETİM KURULUMUZUN MESAJI

YASA için  en önemli başarı anahtarı insan gücüne verdiğimiz değerdir.

Temel değerlerimizi,  dürüstlüğü ve gayreti  hiçbir zaman terk etmeyen, üstün kalite hedefinden vazgeçmeyen, yardımlaşan,  gelişmeye ve geliştirmeye hevesli pozitif  insanların gösterdikleri başarı ve  azim belirler.

Farklı geçmişlere, uzmanlık alanlarına ve bakış açılarına sahip çalışanlarımız, yüksek kalitede bir çalışma sunma amacında  birleşirler.

YASA’ da   herkes "işinin sahibi  olarak uzun yıllar istikrarla " çalışır .

YASA çalışanlarının potansiyeline inanır ve bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çalışırken  keyif alabilecekleri bir çalışma ortamı sağlar.

Bundan sonrası için  amacımız, çalışanlarımızın içindeki  potansiyel ve  enerjilerini  ortaya çıkaran ve performanslarını sergilemeye yönelik anlayışımızı geliştirmektir.

“YASA’DA ÖĞRENEREK, GELİŞEREK VE MUTLU YASAYARAK ÇALIŞMA” hedefimizi, bizimle paylaşacak yeni arkadaşları, aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 

  • İnsan Kaynakları Politikaları

YASA çalışanlarının görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi amacıyla hazırlanan genel politikalar, aşağıda özetlenen ilkelere dayanmaktadır:

  • Kişiler arasında hiçbir ayırım gözetmeden tüm çalışanlara eşit düzeyde, yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri mesleki ortam ve şartlar sağlanır.
  • PiYASA ve günün koşullarına uygun yeterli ücret ve poziyona göre diğer ek olanaklar sunulur.
  • Çalışanlara gelişimlerini desteklemelerini sağlayacak  eğitim oranizasyonları planlanmaktadır.
  • Kariyer planları çerçevesinde bir üst unvanın gereklerini yerine getiren çalışanların terfileri gerçekleştirilir.
  • Karşılıklı güven, anlayış ve iletişim içerisinde ortak akıl ile yeni fikirlere zemin hazırlanır, ifade ortamı sunulur  ve sorunlara çözüm bulunur.